Middle Atmosphere and
Geofulid Dynamics Laboratory
Kyushu UniversityMember

Welcome!Staff

 • Professor Toshihiko Hirooka

 • Assocate Professor Yasunobu Miyoshi

 • Assistant Professor Kensuke Nakajima


  Student

   
  2013 April
  Name Grade Country
  Syouji Kawashita D3 Kagoshima
  Shintaro Enami M2 Kumamoto
  Syougo Watanabe M2 Fukuoka
  Masanao Ohseto M2 Hiroshima
  Tsuyoshi Ohata M1 Miyazaki
  Takashi Tanaka M1 Nagasaki
  Masashi Tanaka M1 Tokyo
  Masaharu Kanda B4 Fukuoka
  Kazuhiro Hayashida B4 Nagasaki
  Taro Handa B4 Chiba
  Takashi Morofuji B4 Saga
  Kimiko Watanabe B4 Nagasaki
  Satoshi Kaneiwa B4 Aichi


  EPFD home